تولید تجهیزات مرتبط با صنایع بسته بندی

شرکت سبحان ماشین اولین سازنده خطوط تولید تسمه های بسته بندی در ایران است که با بهره گیری از دانش روز دنیا و استانداردهای جهانی اقدام به ساختن خط تولید ایرانی نموده است. 

شرکت سبحان ماشین اولین سازنده خطوط تولید تسمه های بسته بندی PET و PP در ایران است 

تمام مراحل کار از مشاوره و طراحی تا ساخت توسط متخصصین مجموعه به صورت کاملا حرفه ای انجام می شود. 

قبلی
بعدی
قبلی
بعدی

گروه سرمایه گذاری سبحان، توسعه همه جانبه و پایدار را الزمه پایندگی و بقاء خود می داند . لذا جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت “مشتریان و سایر ذینفعان” ، ” مدیریت و کارکنان گروه” چشم انداز ، ماموریت ، اهداف کالن و ارزشهای محوری خود را تدوین نموده و با هدفمند نمودن تمامی عملیات و اقدامات سازمانی، دستیابی به الزامات مندرج در این سند را وظیفه خود می داند .